Fishke de Gaulle

Sep 15

Maybe call it a Comeback?

Could this be the start of Fishke’s comeback? Translation to follow.

——

 איך בין גוט מאָרגן-גוט יאָר מיט מאָטקע׳ן. ער איז אַ מאָל געװען אַ לץ נאָר ער איז איצט געװאָרן אַ בכּבֿודיקער קולטור-טוער. ער האָט מיך פֿאַרבעטן אויף אַ קונסט פֿאָרשטעלונג. איך האָב מסכּים געװען און מיר האָבן זיך געטראָפֿן בײַ דעם מוזיי. 

אונדז האָט מען געפֿירט אינעם קינאָ-זאַל אַרײַן. דערנאָך האָט אַ מאַן, איינער פֿון מאָטקע׳ס קרײַז, אָנגעהויבן רעדן׃

״הײַנט װײַזן מיר די אַלע פֿילמען פֿון מיכאל ביי. מע טאָר ניט אַרויסגיין פֿונעם צימער.״

מיר איז געװאָרן טרויעריק. דאָס האַרץ האָט זיך אויסגעװיינט.

כ׳האָב געפֿרעגט מאָטקע׃ ״צי האָסטו געװוּסט, אַז דאָס װעט געשען?״

ער האָט געשמייכלט.

״װען זײַט איר געװאָרן מײַן שׂונא?״ האָב איך אים געפֿרעגט. 

״ס׳איז אונדז באַשערט פֿון שטענדיק אָן.״ 

—-

Motke and I are acquaintances: we say hello and goodbye in passing. Once he was a prankster but now he’s a respectable cultural activist. He invited me to an art exhibition. I agreed and we met at the museum.

We were lead into the film screening hall. Thereafter a man, one of Motke’s circle, began to speak.
"Today we are showing every movie directed by Michael Bay. Leaving the room is forbidden."
I grew depressed. My heart cried out. 
I asked Motke: “Did you know that this would happen?” 
He smiled. 
"When did you become my enemy?" I asked him.
"It was always our destiny." 

Apr 4
אוי,סאַראַ בעלן בין איך צו לייענען דאָס בוך

אוי,סאַראַ בעלן בין איך צו לייענען דאָס בוך


Apr 2
פֿאַרטײַטשט און פֿאַרבעסערט!

פֿאַרטײַטשט און פֿאַרבעסערט!


Apr 1

yidish far sportlers

פֿישקע און דער װיכטיקער פּראָפֿעסאָר יועל בערקאָװיץ גרייטן צו אַ נײַ לערנביכל באַזירט אויף ״קאָלעדזש ייִדיש״׃ ייִדיש פֿאַר ספּאָרטלערס

אָט זײַנעען אַ פּאָר אויסצוגן


Mar 30

Mar 28

Mar 27
פֿישקע איז מסכּים

פֿישקע איז מסכּים


Mar 21

Mayses

טײַערע לייענערס׃ דאָס בין איך, אײַער פֿישקע! אַהין און צוריק מיט נײַע ייִדישע מעשות

״מעשות? פֿאַר װאָס מעשׂות? איך האָב דיך פֿײַנט װי אַ פּאָעט!״

יאָ, מעשׂות. דער אמת׃ דאָס שרײַבן לידער איז געװען נאָר אַ קאַפּריז. די הענט ציען זיך שטענדיק צו דער פּראָזע

 איצט קענט איר געפֿינען נוסחות פֿון צװיי מעשׂות אויפֿן פֿאָרװערטס װעבזײַטל, ״עונג שבת״ 

״פֿאַר װאָס זאָגסטו ׳נוסחות?׳ דײַן פּראָזע פֿאַרדריסט מיך!״

יאָ, נוסחות. װי אַ לופֿטמענטש האָב איך בדעה צו זאַמלן גענוג שרײַבעכץ אַרויסצוגעבן אַ ביכל. דערצו בין איך זיכער, אַז די-אָ נוסחות װעט ניט זײַן די לעצטע 

נא״ז׃ אַ גרויסן דאַנק, לייזער בורקאָ, װאָס האָט מיר געהאָלפֿן געפֿינען אַן אָרט בײַם ״עונג-שבת.״ ער איז זיכער אַ גרויסער


May 3

a regntog


אויף אַ הינטערגעסל אין קײמברידזש,
װײַט פֿונעם ים און טײַך,
האָב איך זיך געפֿונען אָן גאַלאָשן
אין װאַסער הױך װי אַ מבּול.
פֿון אַ האַלב-קאַפּוטן שירעם
 האָב איך געמאַכט אַ גאַנדאָלאַ אַ קליינע
און זי גערודערט צו דיר׃
צום טורעם װוּ דו ביסט באַהיטן
װי אַ בּת מלכּה—אַ ראַפּונזל מיט װייניקער האָר.
און װאָס סע׳רעגנט מער װי פֿריער
מוז איך פֿאָרן גיכער און גיכער,
איידער דער קאַלטער װינט גנבֿעט מײַן היטל
און באַגיסט די אוקאַלעלע װאָס באַגלייט מיך שטענדיק
װײַל
װען דער זון שײַנט שײַנען מיר צוזאַמען
נאָר אין װעסנעצײַט זענען מיר צעשיידן
דורך רעגנטעג און אַלערגיעס
און מע דאַרף האָבן לידער כּדי צו דערמאָנען
אין װינטער
װען מע בלײַבט װאַרעם אין דער דירה
אונטער דרײַ קאָלדרעס,
 מיט צװיי גלעסלעך טיי
און אַ לאָגל װײַן.


Apr 26

der shir hashirem funem shosey

אָטעמען, איז
די שװערסטע זאַך צו טאָן
װען פּלוצעם געדענקסט
װי ס׳הייבט זיך אָן ״1999״
שױן פֿאַרבײַ!
אָדער
װען נאָר װאָס דערזעסט אַ שפּור
פֿון אַ חבֿר װאָס איז נישטמער.
געזוכט נאָך אַ בליצפּאָסט און
געפֿונען אַ דיבוק.
שוין יאָרן זינט ער איז נעלם און גוגל
האָט צוריקגעבראַכט זײַן בקשה;
ס׳אַרט גוגל נישט צי כ׳װאָלט זי באַקומען.
צי לעבט ער נאָך, דאָרטן אין אַ סערװער-פֿאַרם?
 ,YouTube צי איז ער פֿאַרהאַלטן אױף   
װוּ איך קאָן אים זעען און װידערזעען
 ?און װידער
ער איז מיר נסתּר אונטער זוכװערטער
װאָס באַלאַנגען צו אַנדערע.
 אַז דאָרט מאַך איך דענקמעלער
 פֿוּן װידעאָס װאָס מיר האָבן ביידע ליב געהאַט.
 Purple Toupee אַנדדערע װאָלטן נישט געהאַלטן פֿון   
ֹװי איינס פֿון די װיכסטיקע לידער פֿונעם פֿאַרגאַנגענעם יאָרהונדערט
און ס׳בלײַבט אונדזער שבלת.


Page 1 of 2