Fishke de Gaulle

Apr 4
אוי,סאַראַ בעלן בין איך צו לייענען דאָס בוך

אוי,סאַראַ בעלן בין איך צו לייענען דאָס בוך


Apr 2
פֿאַרטײַטשט און פֿאַרבעסערט!

פֿאַרטײַטשט און פֿאַרבעסערט!


Apr 1

yidish far sportlers

פֿישקע און דער װיכטיקער פּראָפֿעסאָר יועל בערקאָװיץ גרייטן צו אַ נײַ לערנביכל באַזירט אויף ״קאָלעדזש ייִדיש״׃ ייִדיש פֿאַר ספּאָרטלערס

אָט זײַנעען אַ פּאָר אויסצוגן


Mar 30

Mar 28

Mar 27
פֿישקע איז מסכּים

פֿישקע איז מסכּים


Mar 21

Mayses

טײַערע לייענערס׃ דאָס בין איך, אײַער פֿישקע! אַהין און צוריק מיט נײַע ייִדישע מעשות

״מעשות? פֿאַר װאָס מעשׂות? איך האָב דיך פֿײַנט װי אַ פּאָעט!״

יאָ, מעשׂות. דער אמת׃ דאָס שרײַבן לידער איז געװען נאָר אַ קאַפּריז. די הענט ציען זיך שטענדיק צו דער פּראָזע

 איצט קענט איר געפֿינען נוסחות פֿון צװיי מעשׂות אויפֿן פֿאָרװערטס װעבזײַטל, ״עונג שבת״ 

״פֿאַר װאָס זאָגסטו ׳נוסחות?׳ דײַן פּראָזע פֿאַרדריסט מיך!״

יאָ, נוסחות. װי אַ לופֿטמענטש האָב איך בדעה צו זאַמלן גענוג שרײַבעכץ אַרויסצוגעבן אַ ביכל. דערצו בין איך זיכער, אַז די-אָ נוסחות װעט ניט זײַן די לעצטע 

נא״ז׃ אַ גרויסן דאַנק, לייזער בורקאָ, װאָס האָט מיר געהאָלפֿן געפֿינען אַן אָרט בײַם ״עונג-שבת.״ ער איז זיכער אַ גרויסער


May 3

a regntog


אויף אַ הינטערגעסל אין קײמברידזש,
װײַט פֿונעם ים און טײַך,
האָב איך זיך געפֿונען אָן גאַלאָשן
אין װאַסער הױך װי אַ מבּול.
פֿון אַ האַלב-קאַפּוטן שירעם
 האָב איך געמאַכט אַ גאַנדאָלאַ אַ קליינע
און זי גערודערט צו דיר׃
צום טורעם װוּ דו ביסט באַהיטן
װי אַ בּת מלכּה—אַ ראַפּונזל מיט װייניקער האָר.
און װאָס סע׳רעגנט מער װי פֿריער
מוז איך פֿאָרן גיכער און גיכער,
איידער דער קאַלטער װינט גנבֿעט מײַן היטל
און באַגיסט די אוקאַלעלע װאָס באַגלייט מיך שטענדיק
װײַל
װען דער זון שײַנט שײַנען מיר צוזאַמען
נאָר אין װעסנעצײַט זענען מיר צעשיידן
דורך רעגנטעג און אַלערגיעס
און מע דאַרף האָבן לידער כּדי צו דערמאָנען
אין װינטער
װען מע בלײַבט װאַרעם אין דער דירה
אונטער דרײַ קאָלדרעס,
 מיט צװיי גלעסלעך טיי
און אַ לאָגל װײַן.


Apr 26

der shir hashirem funem shosey

אָטעמען, איז
די שװערסטע זאַך צו טאָן
װען פּלוצעם געדענקסט
װי ס׳הייבט זיך אָן ״1999״
שױן פֿאַרבײַ!
אָדער
װען נאָר װאָס דערזעסט אַ שפּור
פֿון אַ חבֿר װאָס איז נישטמער.
געזוכט נאָך אַ בליצפּאָסט און
געפֿונען אַ דיבוק.
שוין יאָרן זינט ער איז נעלם און גוגל
האָט צוריקגעבראַכט זײַן בקשה;
ס׳אַרט גוגל נישט צי כ׳װאָלט זי באַקומען.
צי לעבט ער נאָך, דאָרטן אין אַ סערװער-פֿאַרם?
 ,YouTube צי איז ער פֿאַרהאַלטן אױף   
װוּ איך קאָן אים זעען און װידערזעען
 ?און װידער
ער איז מיר נסתּר אונטער זוכװערטער
װאָס באַלאַנגען צו אַנדערע.
 אַז דאָרט מאַך איך דענקמעלער
 פֿוּן װידעאָס װאָס מיר האָבן ביידע ליב געהאַט.
 Purple Toupee אַנדדערע װאָלטן נישט געהאַלטן פֿון   
ֹװי איינס פֿון די װיכסטיקע לידער פֿונעם פֿאַרגאַנגענעם יאָרהונדערט
און ס׳בלײַבט אונדזער שבלת.


Apr 22

halb likht

דו, אין װײַס,
שטייסט בײַם ברעג ים
אין אַ װיליאַמסבערגער זומער.
איך, אין רויט,
זינג לידער פֿון די נײַנציקער יאָרן,
צוליב דעם װאָס די נאַכט געהערט צו ליבהאָבערס,
אין אַ פּאַרק בײַם איסט ריװער.
איך װיל דײַן ליבע, און איך װיל דײַן נקמה,
נאָר איך קאָן דיך ניט זעען
דורך דער ליכטיקייט פֿון אַ ניו-יאָרקער נאַכט.
אַז איך זאַם זיך דאָ,
אוּנטער אַ הונגאַרישער לאַמטערן,
װוּ די ליכט איז אפֿשר האַלב-פֿינצטער,
 װייך, כּדי מיך צו דערקענען
נאָר פֿון מײַן מישיגאַנדער קול
און דעם קלאַנג פֿון האַלב-געדענקטע לידער.


Page 1 of 2